KADRY I PŁACE

Biuro Rachunkowe „MK” oferuje Państwu kompleksową obsługę kadrowo-płacową

Podstawowy zakres usług:
-sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem oraz rozwiązaniem umów z pracownikami świadczącymi pracę na podstawie kodeksu pracy, kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych
– zakładanie oraz prowadzenie akt osobowych
– rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracodawców i pracowników w ZUS oraz dokonywanie zmian
– archiwizacja dokumentów kadrowo-płacowych
– naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania oraz sporządzanie list płac z uwzględnieniem wszelkich składników wynagrodzeń
– naliczanie zasiłków i opracowanie dokumentacji zasiłkowej
– sporządzanie pasków płacowych i raportów ZUS RMUA
– rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy stosownie do przepisów Kodeksu Pracy
– wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
– sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych
– przygotowywanie sprawozdań i raportów GUS

Dodatkowo:
– reprezentujemy oraz pośredniczymy w kontaktach podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych
– informujemy o zmianach przepisów prawa pracy
– sporządzamy raporty i zestawienia kadrowe wedle określonych przez klienta potrzeb
– przygotowujemy przelewy z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych