USŁUGI KSIĘGOWE

W Biurze Rachunkowym „MK” prowadzimy wszystkie rodzaje ewidencji rachunkowej i podatkowej:

– księgi rachunkowe
– podatkową książkę przychodów i rozchodów
– ewidencję przychodów
– ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno w ujęciu bilansowym, jak i podatkowym oraz ewidencję wyposażenia
– ewidencję sprzedaży i zakupów na potrzeby podatku VAT

Sporządzamy:

– sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe
– dokumentację na potrzeby i zgodnie z wymogami zewnętrznych instytucji finansowych
– sprawozdania statystyczne dla GUS
– deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT, VAT-UE, (miesięczne, kwartalne, roczne)
– dokumentację cen transferowych
– dodatkowe raporty analityczne w formie i częstotliwości określonej przez klienta

Dodatkowo:

– reprezentujemy przed organami kontroli skarbowej oraz pośredniczymy w kontaktach z instytucjami finansowymi
– kontrolujemy otrzymane dokumenty pod względem merytorycznym oraz formalnym
– kontrolujemy rozrachunki z kontrahentami
– wystawiamy rachunki oraz faktury sprzedaży
– przygotowujemy przelewy z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych
– prowadzimy ewidencję na potrzeby rozliczania projektów unijnych
– pomagamy w przygotowaniu deklaracji INTRASTAT
– pomagamy w przygotowaniu Informacji o naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska
– przygotowujemy deklarację VAT-VZM dotyczącą zwrotu podatku VAT od materiałów budowlanych