consulting

Poza wypełnieniem podstawowych obowiązków sprawozdawczych oferujemy Państwu również doradztwo w zakresie kształtowania zdarzeń gospodarczych w celu optymalizacji obciążenia podatkowego.

Doradzamy w zakresie:


– zakładania działalności, wyboru formy organizacyjnej oraz opodatkowania działalności
– dostosowania się do zmian w prawie podatkowym oraz rachunkowym
– prawa pracy i ubezpieczeń oraz doboru optymalnej formy zatrudnienia
– dostosowania planu kont do indywidualnych potrzeb klienta
– organizacji pracy oraz obiegu dokumentów
– sporządzania raportów finansowych dostosowanych do potrzeb i wymogów klienta
– przygotowania biznes planów


Usługi księgowe